This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZvláštní funkce rastrových grafikBarevný obrázek 256 barev (paleta)Nastavit gradační křivky
  Rámečkový modul > Zvláštní funkce > Zvláštní funkce rastrových grafik Rejstřík

Editovat paletu

Touto ikonou vyvoláte nástroje pro zpracování obrázků, které se liší podle typu zvoleného obrázku. Můžete zde zpracovávat paletové obrázky duochromní a 256 barevné a duplex/triplex/kvadruplex. U jiných typů obrázků se objeví chybové hlášení.

u duochromních paletových obrázků

Nástroj pro zpracování obrázku se obsluhuje zcela jednoduše. Vidíte dialog, který obsahuje obě barvy použité v duochromním paletovém obrázku.

Ve výběrovém menu nahoře v dialogu vidíte status obou barev: Vlastní znamená, že barvy již neodpovídají původním barvám po převodu obrázku na paletový duochromní. Volbou Černá/bílá jej můžete nechat přepočítat do normálního černobílého režimu.

Chcete–li definovat vlastní barvy, klikněte na některý z obou barevných čtverečků vlevo nahoře.Otevře se tím dialog barev, ve kterém si namícháte libovolnou barvu.

Opustíte–li dialog tlačítkem [OK] (nebo klávesou [Return]), bude zvolená barva přiřazena prve vybrané paletové barvě obrázku.

u duplexů/triplexů/kvadruplexů

U tohoto typu editace obrázku nejprve určíte, jaký typ n–plexu chcete zpracovávat.

Ve výběrovém menu nahoře v dialogu požadovaný typ obrázku. Podle toho, co jste vybrali, uvidíte ve vyvolaném formuláři jednu až čtyči parametrové řádky.

řádky jsou popsány jako Barva 1Barva 4 a za názvy je vždy pole pro gradační křivku, pole barvy a nakonec její název.

Chcete–li nyní změnit barvu, klikněte na barevné pole. V dialogu barev, který se pak objeví, si vyberete libovolnou barvu. Ukončíte–li dialog tlačítkem [OK] nebo (nebo klávesou [Return]), bude vybraná barva přiřazena dříve vybranému poli.

U šedotónových a duplexních obrázků to již může stačit k dosažení požadovaného efektu. Můžete a také byste měli ještě dát pozor na to, jestli se barvy v zamýšleném poměru v obrázku také objevují.

Pokud ne, můžete to změnit úpravou gradačních křivek. Klikněte na pole křivky u požadované barvy a upravte v editoru gradační křivku. (nejlépe FrankLIN, pokud jej máte načtený, což doporučujeme).

V editoru křivek můžete křivky měnit, načítat a ukládat. Opustíte–li editor tlačítkem [OK] nebo (nebo klávesou [Return]), bude vytvořená křivka přiřazena aplikována na dotyčnou barvu n–plexového obrázku a po uzavření dialogu Parametry duplexu se změny projeví i na obrázku.

Tip: Pro tyto práce použijte pokud rozšířený editor křivek FrankLIN, který musí být načten jako modul. Jednak nabízí náhled, jednak možnost zpracovávat více křivek najednou a také mnohem komfortněji.

u barevných paletových obrázků

Tanto nástroj pro editaci palety je obdobný jako u duochromních paletových obrázků, pouze se v dialogu ukazuje všech 256 barev barevného paletového obrázku.

Ve výběrovém menu nahoře v dialogu vidíte status palety barev: Vlastní se objevuje po převodu barevného obrázku, Stupně šedi po převodu šedotónového. Změníte–li u barevného paletového obrázku paletu vlastní na stupně šedi, převede se paleta šedotónové a obrázek se tím příslušně změní.

Chcete–li definovat vlastní barvy, klikněte na některý z barevných čtverečků.Otevře se tím dialog barev, ve kterém si namícháte libovolnou barvu. Ukončíte–li dialog tlačítkem [OK] nebo (nebo klávesou [Return]), bude vybraná barva přiřazena dříve vybranému poli.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZvláštní funkce rastrových grafikBarevný obrázek 256 barev (paleta)Nastavit gradační křivky