This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZvláštní funkce rastrových grafikUkázat histogramOptimalizace zvětšení
  Rámečkový modul > Zvláštní funkce > Zvláštní funkce rastrových grafik Rejstřík

Nastavit automatiku při importu

Automatický import ovlivňuje velikost a proporce rámečku při importu rastrové grafiky. Tak můžete importovanou rastrovou grafiku např. nechat automaticky upravit rozměry podle rozlišení tiskárny nebo jejích násobků. Kliknutím na tuto ikonu zavoláte následující dialog:

Radiová tlačítka v horní části určují, kdy přijdou ke slovu nastavení v dolní části dialogu.

Je–li zaškrtnuta volba proporcionalita, rámeček se po naimportování obrázku automaticky přepne do proporcionálního módu. Volba nastavit rámeček podle obrázku způsobí, že se velikost rámečku optimalizuje podle rozlišení tiskárny. Pokud přidáte ještě poslední volbu, velikost obrázku se zaokrouhlí na nejbližší vyšší násobek původní velikosti.

Také ve skupině speciálních funkcí vektorových rámečků je tato funkce. Odpadají u ní ale možnosti nastavit optimalizaci podle rozlišení tiskárny nebo násobků. Spíše se vezmou rozměry uložené v importované grafice.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZvláštní funkce rastrových grafikUkázat histogramOptimalizace zvětšení