This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZvláštní funkce rastrových grafikNastavit automatiku při importuOptimalizovat velikost pro obrazovku
  Rámečkový modul > Zvláštní funkce > Zvláštní funkce rastrových grafik Rejstřík

Optimalizace zvětšení

Rastrové grafiky mají základním problém: Jsou složeny z rastrových bodů. Rozměry rastrových bodů jsou různé na téměř každém výstupním zařízení. Jestliže vytváříte rastr v jiné rozlišovací schopnosti než chcete tisknout, musí být rastrové body zvětšeny nebo zmenšeny. To se bohužel vždy neobejde bez ztráty kvality. Takovou konverzi není možné udělat přesně.

Podívejme se na následující rastr, který má dva bílé rastrové body:

Oba body rastru jsou bílé. Řekněme, že chceme zvýšit šířku rastru s faktorem 1.5. Výsledkem budou tři rastrové body:

Pokud body budou celé černé nebo celá bílé, není žádný problém. Ovšem, je–li jeden bod černý a jeden bod bílý, jak bude rastr zvětšen?

První bod zvětšeného rastru by měl být černý a třetí bílý, ale co s druhým bodem? To je první problém. Spočívá v tom, že některé pixly se zdvojují, jiné ne. Následkem jsou nepravidelné a proto nepěkné stupně.

Druhý problém se vyskytne když zmenšujete velikost rastrové grafiky. Řekněme že chcete zhustit grafiku

o polovinu v každém směru. Výsledkem bude pouze jeden bod místo čtyři z originálu. Výsledek může pouze být tmavší nebo světlejší. Subtilní rastr se ztrácí, a výsledek bude mít velké černé nebo bílé oblasti. Tyto dva problémy dohromady mohou vytvořit Moiré efekt.

Optimalizace zvětšení pro obrazovky, popsanou níže, mění velikost momentálně vybrané grafiky a každý rastrový bod bude přesně korespondovat s obrazovým prvkem na obrazovce, nebo bude násobkem tohoto obrazového prvku. Jestliže není vybraná funkce optimalizace zvětšení, grafika se vždy objeví v původní velikosti. Jestliže je vybraná funkce optimalizace zvětšení bude grafika zvětšená následným geometrickým násobkem 2x, (4x, 8x, atd.) aktuální rozlišovací schopnosti.

Zpátky k funkci Optimalizovat velikost pro obrazovku. Tento povel zvětší nebo zmenší tak, že při zobrazení ve skutečné velikosti (1:1) odpovídá jeden pixel obrázku odpovídá přesně jednomu pixlu (nebo celistvému násobku) pixlů obrazovky. Není–li zvolena funkce Optimalizovat na celistvý násobek (viz dále), je obrázek vždy upraven na původní velikost (každý bod obrázku odpovídá přesně bodu obrazovky). Se zapnutou funkcí Optimalizovat na celistvý násobek se zvětšení zaokrouhlí na nejbližší celistvý násobek. V každém případě vrátíte ale původní poměr stran.

Důležité upozornění ještě jednou: Zobrazení 1:1– (nebo x:1) dostanete jenom tehdy, když máte navoleno ikonou v panelu souřadnic zvětšení 1:1.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZvláštní funkce rastrových grafikNastavit automatiku při importuOptimalizovat velikost pro obrazovku