This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZvláštní funkce rastrových grafikZvětšit optimalizovaněVýřez obrázku
  Rámečkový modul > Zvláštní funkce > Zvláštní funkce rastrových grafik Rejstřík

Centrovat obrázek v rámečku

Tato funkce, a následující dvě funkce, ovlivňují pozici obrázku nebo jeho části v rámečku. Vystředění obrázku v rámečku je úzce spojená s funkcí Ukázat výřez obrázku. Jestliže není tato druhá funkce aktivní, neměla by funkce Vystředění obrázku v rámečku žádný smysl, proto je automaticky aktivována i funkce druhá. Přitom musí být aktivní obrazový rámeček. Vypnutí této funkce se provede opětovným kliknutím na ikonu. Funkce Ukázat výřez obrázku zůstane aktivní.

Když jsou vybrané obě ikony, velikost obrázku se nebude při manipulaci s velikostí rámečku měnit. Obrázek, i když je menší než rámeček bude v rámečku vždy vycentrovaný, jeho střed bude vždy shodný se středem rámečku. To můžete použít například, když budete chtít aby text měl bílý okraj (paspartu). Zvětšíte obrázek s použitím této funkce tak, aby vznikl bílý okraj okolo obrazu a pak jej necháte obtéct textem. Když dáte velikost obrázku na původní velikost, zůstane mezera mezi textem přesně taková jakou jste si určili. Pokud je rámeček menší než obrázek, je ukázán jen rámečkem označený výřez, mluvíme o zakrytí a ne oříznutí, protože obrázek je stále uložen celý ale je z něj ukázána jen část, stále vystředěná v rámečku.

CALAMUS sleduje, zda je obrázek nezávislý na velikosti rámu, nebo zda má být obrázek v rámečku vycentrovaný. Když vybíráte rámečky s rastrovou grafikou, signalizují ikony momentální stav obrázku v tomto rámu.

Příklad konkrétního postupu jak zabudovat obrázek do textu. Text má být 0,5 cm od všech stran obrázku. Kromě toho se má obrázek zvětšit tak, aby při tisku rastrované pérovky nedošlo ke zkreslení a moaré.

Řekněme, že textový rámeček je připravený a obsahuje už potřebný text. Teď založte rámeček pro rastrový obrázek v libovolné velikosti (ono, opravdu) a naimportujte do něj obrázek. Objeví se samozřejmě zcela zkreslený, ale funkcí Optimalizovat pro tiskárnu dostane přirozené proporce ve velikosti, při které odpovídá pixel obrázku přesně pixelu tiskárny. Patrně bude potom příliš malý. No dobrá, zapněte funkci Zvětšit optimalizovaně a zvětšete rámeček na řekněme dvojnásobnou šířku a výšku. To se dá podle oka, nebo vynásobením v poli souřadnic. Další klik na ikonu Optimalizovat pro tiskárnu dostane obrázek opět správné proporce. Nyní odpovídá každý obrazový bod 2x2 tiskovým bodům, dav na výšku a dva na šířku. Abychom tomu všemu dali okraj 0,5 cm na všech stranách, zapněte funkci Centrovat obrázek v rámečku. Tím je zároveň aktivována funkce Ukázat výřez obrázku. 0,5 cm vlevo a 0,5 cm vpravo rozšíří rámeček přesně o 1 cm. Zvolte tedy opět obrazový rámeček, pokud už nebyl aktivní, klikněte na pole souřadnic do pole dX. Za zde uvedenou hodnotu napište +1. Do pole dY se dostanete klávesou [Tab] nebo [šipka dolů] a připište +1 i za toto číslo. [Return] ukončí zadání a na každé straně rozšíří rámeček na všech stranách o 0,5 cm.

Pozor: Funguje to takhle jen když máte nastaveny ve formuláři Stránkový formát (viz modul Stránky a vrstvy) v poli Stránky jednotku cm, jinak máte na všech stranách o půl palce víc.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZvláštní funkce rastrových grafikZvětšit optimalizovaněVýřez obrázku