This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůNastavit parametry obtékáníObtokový polygon aktivníNastavit vzdálenost obtékání (1)
  Rámečkový modul > Nastavit parametry obtékání Rejstřík

Menu: polygon obtékání

Polygon obtékání (při manuálním obtékání je vytvořen interně Calamusem a je zviditelněn jen na přání a může být editován) je přirozeně i při automatickém obtékání. Zde ovšem musí tento polygon obtékání vytvořit uživatel! Polygon obtékání je např. užitečný když se má obtékat okolo části obsahu obrázku. Přitom je obrazovému rámečku přiřazena maska a také při změně rozměrů obrazového rámečku se mění s ním (to poslední ještě občas trochu chybuje).

Rámečky polygonu obtékání mohou mít libovolné formy a velikosti, musí to ovšem být VEKTOROVÉ rámečky a kvůli rychlosti výpočtů by to neměly být příliš složité grafiky, nejlépe když obsahují 1 až 2 objekty.

Příklad:

 1. Vytvořte velký textový rámeček a naplňte ho množstvím textu.
 2. Vytvořte obrazový rámeček uprostřed na textovém rámečku.
 3. Načtěte RGBFUJI.JPG.
 4. Aktivujte přepínač Automatické obtékání aktivní v rámečkovém modulu / povelová skupina nastavit parametry obtékání:
 5. Textový rámeček obtéká obrazový rámeček pravoúhle.
 6. Dámu na obrázku objeďte objektem ve vektorovém rámečku.
 7. Vyberte opět rastrový obrázek.
 8. V rámečkovém modulu / povelová skupina Nastavit parametry obtékání klikněte na ikonu Menu: polygon obtékání (zcela dole vlevo).
 9. V popupu zvolte položku Obtokovou masku přiřadit (řádka v menu zůstává invertovaná).

 10. Nyní selektujte masku (právě vytvořený vektorový rámeček).
 11. Nakonec klikněte znovu na ikonu Menu: polygon obtékání:
  • ikona je opět normální,
  • vektorový rámeček zmizel,
  • textový rámeček obtéká obrazový rámeček se zohledněním vektorové masky polygonu obtékání.

Když nebyl polygon obtékání optimální, může se editovat:

Chcete­li nechat obtékat maskovou skupinu, ve které je jako maska vektorový rámeček (!), zvolte jednoduše druhou položku menu. Vektorová maska bude nyní maskové skupině přiřazena zároveň i jako obtoková maska. (Tato obtoková maska bude ovšem také použita teprve tehdy, když bude zapnut přepínač Automatické obtékání aktivní – viz výše).

Tip: Importní/exportní filtr Tiffie, který lze přikoupit, může naimportovat TIFy s ořezovými cestami tak, že se ořezová cesta zároveň použije jako obtoková maska. Tím ušetříte při vkládání již vykrytých obrázků z Photoshopu spoustu času.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůNastavit parametry obtékáníObtokový polygon aktivníNastavit vzdálenost obtékání (1)