This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůNastavit parametry obtékáníMenu: polygon obtékáníParametry rámečkového editoru
  Rámečkový modul > Nastavit parametry obtékání Rejstřík

Nastavit vzdálenost obtékání (1)

Ke každému rámečku, který má být automaticky obtékán, můžete nastavit vzdálenost, která se při obtékání textu zohlední a použije se místo původních rozměrů rámečku.

Když kliknete na tuto ikonu, objeví se následující dialog:

Můžete nastavit rozdílné hodnoty pro směr X (vodorovně) a Y (svisle). Při hodnotě NULA se pro obtékání použije okraj rámečku. Chcete–li použít všechny hodnoty stejné, zapněte přepínač Symetricky podle horního okraje a následně napište hodnotu pro horní okraj, které pak platí i pro levý, pravý a dolní okraj.

Tlačítko Smazat nastavuje všechny hodnoty na nulu, Obnovit vráté zpět hodnoty platné v okamžiku otevření dialogu.

Zakřížkujete­li čtvereček Automatické obtékání je aktivní, bude pro tento rámeček aktivováno i automatické obtékání. Toto políčko způsobuje totéž, co kliknutí na odpovídající přepínač povelové skupiny. Byl převzat do tohoto dialogu, takže například makrem lze nastavit rychle a na jednom místě všechny důležité atributy rámečku přes klávesnici.

Pozor: Vzdálenost obtékání nemůže být použita současně s přiřazenou obtokovou maskou. Pokud chcete použít obtokovou masku, ale současně chcete, aby také tato obtoková maska textového rámečku byla v určité vzdálenosti obtékána, musíte textovému rámečku samotnému přiřadit vzdálenost obtékání (povelová skupina Zvláštní funkce textových rámečků).


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůNastavit parametry obtékáníMenu: polygon obtékáníParametry rámečkového editoru