This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůTypy rámečků zap./vyp.Skupiny viditelné/neviditelnéModul.záv. rámečky vidět/nevidět
  Rámečkový modul > Zobrazení > Typy rámečků zap./vyp. Rejstřík

Maskové skupiny viditelné/neviditelné

Tímto přepínačem určíte, zda se mají zobrazit obsahy maskových skupin.

Obsah maskových skupin může být v Calamus principielně jakéhokoliv typu. Proto nelze o rychlosti jejich zobrazování nic konkrétního říci. Kromě toho záleží ještě na jiných přepínačích viditelnosti, zda a co bude z obsahu skupinových rámečků vidět. Protože ale výstup maskovaných objektů spotřebuje obecně dvojitý výpočetní výkon oproti normálním rámečkům, jsou maskové skupiny zobrazovány pomaleji.

Proto může být někdy výhodné vypnout jejich zobrazování a pracovat s jejich rámečky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůTypy rámečků zap./vyp.Skupiny viditelné/neviditelnéModul.záv. rámečky vidět/nevidět