This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůTypy rámečků zap./vyp.Maskové skupiny viditelné/neviditelnéRámečky vz. stránky vidět/nevidět
  Rámečkový modul > Zobrazení > Typy rámečků zap./vyp. Rejstřík

Modul.záv. rámečky vidět/nevidět

Tímto přepínačem určíte, zda se mají zobrazit obsahy modulově závislých rámečků.

Modulově závislé rámečky mohou z principu obsahovat cokoliv. Protože jsou plněny externími moduly, nelze o rychlosti jejich zobrazování nic konkrétního říci. Kromě toho záleží ještě na jiných přepínačích viditelnosti, zda a co bude z obsahu skupinových rámečků vidět.

Proto může být někdy výhodné vypnout jejich zobrazování a pracovat s jejich rámečky.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůTypy rámečků zap./vyp.Maskové skupiny viditelné/neviditelnéRámečky vz. stránky vidět/nevidět