This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZvláštní funkce - textový objektZapnout/vypnout proporční písmoVložit text na pozici kurzoru
  LineArt > Zvláštní funkce - textový objekt Rejstřík

Zapnout/vypnout estetický kerning

Zvolíte-li tuto ikonu ve spojení s ikonou Proporční písmo, jsou písmena zarovnávána vedle sebe s použitím estetického kerningu. Tato forma zobrazení odpovídá přesně tomu, co znáte z knih a časopisů.

Tuto funkci můžete vyvolat kdykoliv. Pokud právě vytváříte, nebo editujete cestový text, vidíte výsledek ihned na obrazovce.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZvláštní funkce - textový objektZapnout/vypnout proporční písmoVložit text na pozici kurzoru