This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZvláštní funkce - textový objektZarovnat dopravaZapnout/vypnout estetický kerning
  LineArt > Zvláštní funkce - textový objekt Rejstřík

Zapnout/vypnout proporční písmo

Touto ikonou můžete volit, zda se má text zobrazit proporcionálně. Není-li vybraná, mají všechna písmena stejnou šířku. Volba této ikony je podmínkou pro možnost použití následující ikony, estetického kerningu.

Tuto funkci můžete vyvolat kdykoliv. Pokud právě vytváříte, nebo editujete cestový text, vidíte výsledek ihned na obrazovce.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZvláštní funkce - textový objektZarovnat dopravaZapnout/vypnout estetický kerning