This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůZvláštní funkce - textový objektCentrovatZapnout/vypnout proporční písmo
  LineArt > Zvláštní funkce - textový objekt Rejstřík

Zarovnat doprava

Je-li tato ikona invertovaná, zarovná se text na cestě doprava.

Tuto funkci můžete vyvolat kdykoliv. Pokud právě vytváříte, nebo editujete cestový text, vidíte výsledek ihned na obrazovce.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůZvláštní funkce - textový objektCentrovatZapnout/vypnout proporční písmo