This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůTextové nástrojeVyvolat textový editorHledat komentář
  Textový modul > Textové nástroje Rejstřík

Definice kláves pro zvláštní znaky

Při zpracování textu můžete vytvářet také speciálními klávesami znaky, které nejsou implementovány v normální znakové sadě vašeho počítače. Například v kódu ASCII existuje vodovná čára. Calamus je ale zná čtyři v různých délkách a výškové poloze. Tímto povelem můžete nastavit klávesové kombinace, kterými budete tyto speciální znaky psát. Řídicí znaky nemusí být při umístění do textového rámečku vidět (například řídicí kód pro dělení). V textovém editoru, který je popisován samostatně, si můžete všechny řídicí znaky zobrazit. Musíte jej použít, když chcete naprosto přesně vidět, kde které řídicí znaky přesně jsou. Po kliknutí na ikonu se objeví následující formulář:

Stručný popis těchto 21 zvláštních kláves:

dělení slov

normální

To je řídicí kód v pravém smyslu slova. Je–li vložen, označuje místo, kde se slovo SMÍ rozdělit, pokud to je potřeba kvůli konci řádky. Normálně se tento řídicí kód neukazuje. Jen když se slovo opravdu rozdělí, objevuje se jako dělítko.

neviditelné

Tento řídicí kód funguje podobně jako ten předchozí, ale na místě dělení NENÍ dělítko. Hodí se to pro rozdělení slov obsahujících zvláštní znaky (třeba lomítko v sousloví černá/bílá ). Samotný řídicí kód se nikdy neukazuje, má vliv jen na formátování textu.

spojovník a pomlčky

spojovník nebo krátké dělítko

Spojovník je krátká vodorovná čárka, dlouhá stejně jako dělítko.

N–pomlčka

N–pomlčka je také vodorovná čárka, dlouhá jako šířka písmene N.

M– pomlčka

M–pomlčka je také vodorovná čárka, dlouhá jako šířka písmene M.

Poznámka: V textu umístěné mínus bývá ještě delší a také je o něco výše.

mezery a čtverčíky

pevná mezera

Pevná mezera se při sazbě do bloku neroztahuje a nelze ji zalomit na konci řádky.

čtverčík a jeho zlomky

Čtverčík je mezera o šířce velkého M. 1/2 čtverčíku je široký polovičně atd.

konce řádek

normální

Tímto řídicím kódem se označuje konec řádky textu. Při formátování se text na tomto místě zalomí, ale nezačne nový odstavec, to znamená že se použije normální rozpal řádků.

odstavec

Tímto řídicím kódem se končí odstavec. I zde je text zalomen a místo vzdálenosti řádek je vzdálenost se použije vzdálenost odstavců.

proměnný odstavec

Chcete–li uspořádat některé odstavce do svislých bloků (viz povelová skupina Textová pravítka), jsou takto označené odstavce odsazeny proměnnou vzdáleností. Přesnější informace k tomu najdete v popisu funkce Nastavit svislé formátování v povelové skupině Textová pravítka.

uvozovky

Uvozovka horní a dolní, 1 a 2

Tyto kódy slouží k definování typografických uvozovek. Běžné uvozovky nejsou vhodné. Uvozovky začínající rozhovor jsou dole, končící nahoře. Dva typy uvozovek jsou, aby bylo možné konstrukce jako: Jirka řekl: Na shledanou. typograficky správně vysázet.

různé

mrtvé klávesy

Na mrtvé klávesy nepotřebujete hřbitov, ani detektiva Schimanského. Jedná se o klávesy, pro vytváření akcentů. Pro češtinu je však lepší je v Parametrech systému vypnout. Mrtvé klávesy potřebné pro češtinu poskytuje hostitelský systém a ty Calamusové by se do teho jen zbytečně pletly.

vstup ASCII zap/vyp

Některé znaky nelze vytvořit mrtvými klávesami. Ale i zde jsou ještě dvě možnosti: Buď můžete klávesami [Control]+[Esc] (pozor, u Windows Packu se místo ESC používá klávesa pod ním) vyvolat přehled znakové sady, ze které si můžete naklikat co potřebujete, nebo můžete použít vstup ASCII. Podržte stisknutou klávesu [Alternate] a na ČÍSELNÉ KLŔVESNICI TŘÍMÍSTNÝ kód požadovaného znaku. Tento vstup ASCII můžete nastavenou kombinací kláves zakázat nebo zaškrtnutím pole vedle jej aktivovat nebo vypnout.

nový výpočet stránky

Touto kombinací kláves vynutíte nové vykreslení právě zobrazené stránky, například když jste jej předtím zastavili kombinací kláves [Control], [Shift] a [Alternate] (viz standardní prvky, kombinace kláves), Můžete nechat celou stránku dopočítat a zobrazit.

vyvolat textové makro

Tato klávesová kombinace předznamenává spuštění textového makra (viz povelová skupina Textová makra).

Změnu ve formuláři provede jednoduše kliknutím na vstupní pole, které chcete změnit. Objeví se formulář vyvoláte kliknutím na ikonu mající v sobě monitor a klávesnici. Nastavení kombinace je obdobné jako v displeji kláves v poli souřadnic, tj. políčky control, alternate, levý shift a pravý shift určíte které modifikační klávesy se mají stisknout současně s klávesou. Povšimněte si, že je–li uveden levý a pravý shift současně, stačí stisknout jen jednu kteroukoliv z nich:

Klávesy [Backspace], [Return], [Delete], [Help], [Undo], [Insert], [ClrHome] A [Enter] na číselném bloku, negeneruje žádný přímý znak. Chcete–li tedy použít některou z těchto kláves, musíte zaškrtnout odpovídající pole formuláře. Zkratky kláves jsou stejné, jako v poli souřadnic. Pokud byste měli s obsluhou tohoto formuláře potíže, podívejte se do kapitoly Textový modul, příkaz Definovat makro.

Odpovídající kombinace kláves se pak zobrazí podobně jako v menu, položka Povelové klávesy v menu Možnosti. A znamená Alternate, C je Control, LS a RS jsou obě klávesy Shift.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůTextové nástrojeVyvolat textový editorHledat komentář