This site is designed to take advantage of CSS. If you are seeing this, CSS must not be available or enabled in your browser. Everything should still work, but won't be as pretty. :)
invers Software
 
DomůDynamické maskováníMechanismus maskováníMaskování v praxi
  Rámečkový modul > rámečkové nástroje > Dynamické maskování Rejstřík

Maskování: problémy a řešení

Dynamickým maskováním se dají vytvořit různé trikové konstrukce. Pokud vám ani tyto následující tipy nepomohou, musíte maskovou skupinu rozpustit a podrobně prohlédnout jak vypadá maska a zda je pořadí rámečků správné.

Problém:
Masková skupina je černobílá a ne barevná a eventuelně ještě nechtěně narastrovaná.

Příčina:
Pořadí rámečků není správné. Rámeček, který má být maskován, není zcela vzadu a proto se stal součástí masky. Barva je převedena do stupňů šedi a narastrována. Vzniklé body maskují rámeček, který měl patřit k masce.

Řešení
Rozpusťe maskovou skupinu, opravte pořadí rámečků (dejte maskovaný rámeček zcela do pozadí) a maskujte znovu. Dejte pozor, abyste opět vybrali všechny dotyčné rámečky.


Problém:
Maskovaný rámeček je děravý jako síto. Děrami prosvítá pozadí.

Příčina:
Maska není černá. Barvy a stupně šedi se v masce vždycky narastrují. Rastrové body překrývají jen malé části maskovaného objektu na stránce. Mezi nimi je dále vidět pozadí.

Řešení
Nastavete barvu masky jako černou (pomocí virtuální kopie, pokud to lze).


Problém:
Jeden nebo více rámečků masky neúčinkují a po maskování leží nadále na stránce.

Příčina:
Tyto rámečky nebyly při maskování selektovány.

Řešení
Rozpusťe maskovou skupinu, opravte pořadí rámečků a postarejte se o to, aby byly všechny rámečky vybrány. Maskujte pak znovu.


Problém:
Masková skupina zůstává prázdná nebo je viditelná jen částečně.

Příčina:
To může mít více příčin:

Řešení
Rozpusťte maskovou skupinu a odstraňte příčinu.


Problém:
Při maskování více rámečků je výsledek nějaký špatný.

Příčina:
Současně se dá maskovat vždycky jenom jeden rámeček. Druhý a další se stanou součástí masky.

Řešení
Chcete–li maskovat více objektů stejnou maskou, musíte je nejprve spojit do maskové skupiny a pak teprve maskovat.


Copyright © invers Software (Home)
Poslední aktualizace 24. června 2015

DomůDynamické maskováníMechanismus maskováníMaskování v praxi